LD 21149: Xót xa cảnh mẹ tâm thần nuôi ba con ăn học

Tác giả Nguyễn Thị Nga đến thăm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình chị Láng. 
Ảnh: N.NGA
Tác giả Nguyễn Thị Nga đến thăm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình chị Láng. Ảnh: N.NGA
Tác giả Nguyễn Thị Nga đến thăm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình chị Láng. Ảnh: N.NGA
Lên top