LD 21148: Vợ chồng cùng bị ung thư, tương lai ba con mịt mù

Bốn mẹ con chị Hà và bố anh Điểm. Ảnh: GĐCC
Bốn mẹ con chị Hà và bố anh Điểm. Ảnh: GĐCC
Bốn mẹ con chị Hà và bố anh Điểm. Ảnh: GĐCC
Lên top