LD 21147: Bỏng điện cao thế, người đàn ông bị vỡ lách cầu cứu

Lên top