LD 21128: Người mẹ cơ cực nuôi 3 con bị bại não bẩm sinh

Người mẹ bên 3 đứa con cùng bị bệnh bại não bẩm sinh ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Trung.
Người mẹ bên 3 đứa con cùng bị bệnh bại não bẩm sinh ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Trung.
Người mẹ bên 3 đứa con cùng bị bệnh bại não bẩm sinh ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Trung.
Lên top