LD 21122: Chung tay giúp đỡ nữ công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn

Chị Tỉnh là một trong những công nhân bị Công ty Minh Quân nợ lương. Ảnh: NVCC
Chị Tỉnh là một trong những công nhân bị Công ty Minh Quân nợ lương. Ảnh: NVCC
Chị Tỉnh là một trong những công nhân bị Công ty Minh Quân nợ lương. Ảnh: NVCC
Lên top