LD 21121: Nổ bình gas, một gia đình cần được cứu giúp

Chị Nhung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Ảnh: GĐCC
Chị Nhung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Ảnh: GĐCC
Chị Nhung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Ảnh: GĐCC
Lên top