LD 21120: Gia cảnh bất hạnh của nữ công nhân vệ sinh môi trường

Bà Tình hiện là trụ cột trong gia đình. 
Ảnh: NVCC
Bà Tình hiện là trụ cột trong gia đình. Ảnh: NVCC
Bà Tình hiện là trụ cột trong gia đình. Ảnh: NVCC
Lên top