LD 21116: Hãy chung tay giúp người phụ nữ bị ung thư

Bà Dìn nằm trong căn nhà dột nát không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá. Ảnh: GĐCC
Bà Dìn nằm trong căn nhà dột nát không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá. Ảnh: GĐCC
Bà Dìn nằm trong căn nhà dột nát không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá. Ảnh: GĐCC
Lên top