LD 21112: Hãy cứu người phụ nữ mắc nhiều trọng bệnh

Hai cháu con của anh Cường và chị Ngọc còn quá nhỏ để nhận thức được nỗi đau khổ của bố mẹ các cháu... 
Ảnh: GĐCC
Hai cháu con của anh Cường và chị Ngọc còn quá nhỏ để nhận thức được nỗi đau khổ của bố mẹ các cháu... Ảnh: GĐCC
Hai cháu con của anh Cường và chị Ngọc còn quá nhỏ để nhận thức được nỗi đau khổ của bố mẹ các cháu... Ảnh: GĐCC
Lên top