LD 21107: Gia đình nghèo đi vay lãi để chữa bệnh cho con trai

Hình ảnh những giây phút cuối cùng của bà Sớm với con trai... Ảnh: Minh Hiếu
Hình ảnh những giây phút cuối cùng của bà Sớm với con trai... Ảnh: Minh Hiếu
Hình ảnh những giây phút cuối cùng của bà Sớm với con trai... Ảnh: Minh Hiếu
Lên top