LD 21100: Người phụ nữ bất hạnh có con trai mắc bại não bẩm sinh

Chị Lan chỉ còn cách ôm con về nhà chờ ông trời cứu. 
Ảnh: NVCC
Chị Lan chỉ còn cách ôm con về nhà chờ ông trời cứu. Ảnh: NVCC
Chị Lan chỉ còn cách ôm con về nhà chờ ông trời cứu. Ảnh: NVCC
Lên top