LD 21091: Xót xa gia đình 6 người có 2 người bị tâm thần

Bố mẹ của anh Dẫn đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải sống trong túp lều tranh dột nát. Ảnh: Bùi Hân
Bố mẹ của anh Dẫn đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải sống trong túp lều tranh dột nát. Ảnh: Bùi Hân
Bố mẹ của anh Dẫn đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải sống trong túp lều tranh dột nát. Ảnh: Bùi Hân
Lên top