LD 21089: Cuộc đời bất hạnh của nữ công nhân vừa qua đời vì COVID-19

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng trong các đợt dịch trước. Ảnh: Bộ Y tế.
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng trong các đợt dịch trước. Ảnh: Bộ Y tế.
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng trong các đợt dịch trước. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top