LD 21086: Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối

Chị Huỳnh Thị Sáu gắng gượng chăm cho con những bữa ăn, dù biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. 
Ảnh: Thanh Phương
Chị Huỳnh Thị Sáu gắng gượng chăm cho con những bữa ăn, dù biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ảnh: Thanh Phương
Chị Huỳnh Thị Sáu gắng gượng chăm cho con những bữa ăn, dù biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ảnh: Thanh Phương
Lên top