LD 21082: Đôi vợ chồng nghèo có 3 con nhỏ đều mắc bạo bệnh

3 con nhỏ cùng mắc bạo bệnh, chị Nhàn và anh Thắng phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho các con. 
Ảnh: GĐCC
3 con nhỏ cùng mắc bạo bệnh, chị Nhàn và anh Thắng phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho các con. Ảnh: GĐCC
3 con nhỏ cùng mắc bạo bệnh, chị Nhàn và anh Thắng phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho các con. Ảnh: GĐCC
Lên top