LD 21078: Nỗi đau nhiễm chất độc da cam của người phụ nữ bất hạnh

Chị Vũ Thị Hằng phải ngồi xe lăn từ nhỏ, không thể đi đứng như người bình thường. 
Ảnh: 
Lương Thiện
Chị Vũ Thị Hằng phải ngồi xe lăn từ nhỏ, không thể đi đứng như người bình thường. Ảnh: Lương Thiện
Chị Vũ Thị Hằng phải ngồi xe lăn từ nhỏ, không thể đi đứng như người bình thường. Ảnh: Lương Thiện
Lên top