LD 21073: Xót xa 3 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại hơn 70 tuổi

Tương lai của ba cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ mù mịt nếu không được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Tương lai của ba cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ mù mịt nếu không được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Tương lai của ba cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ mù mịt nếu không được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Lên top