LD 21069: Cả gia đình nghèo khó đều mắc trọng bệnh cần giúp đỡ

Hoàn cảnh gia đình của ông Quang rất cần sự chung tay cứu giúp từ cộng đồng. Ảnh: 
Nguyễn Nga
Hoàn cảnh gia đình của ông Quang rất cần sự chung tay cứu giúp từ cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Nga
Hoàn cảnh gia đình của ông Quang rất cần sự chung tay cứu giúp từ cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Nga
Lên top