LD 21064: Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, con trai không được đi học

Chị Phan Thị Hòa đang trong hoàn cảnh rất khó khăn cần được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Chị Phan Thị Hòa đang trong hoàn cảnh rất khó khăn cần được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Chị Phan Thị Hòa đang trong hoàn cảnh rất khó khăn cần được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Lên top