LD 21063: Bố mất do ung thư, 3 cháu bé mịt mù tương lai

4 mẹ con chị Bình không biết phải xoay xở ra sao khi anh Tính đột ngột ra đi. 
Ảnh: GĐCC
4 mẹ con chị Bình không biết phải xoay xở ra sao khi anh Tính đột ngột ra đi. Ảnh: GĐCC
4 mẹ con chị Bình không biết phải xoay xở ra sao khi anh Tính đột ngột ra đi. Ảnh: GĐCC
Lên top