LD 21060: Bà mẹ mắc bệnh thiếu máu trầm trọng cần chữa trị gấp

Gia đình chị Nu rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 
Ảnh: GĐCC
Gia đình chị Nu rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: GĐCC
Gia đình chị Nu rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: GĐCC
Lên top