LD 21056: Cháu bé bị thiếu máu bẩm sinh, mồ côi mẹ

Bà Hoàng Thị Toàn (bà ngoại của cháu Thịnh) đau đớn khi không thể cứu giúp được cháu ngoại mình. 
Ảnh: GĐCC
Bà Hoàng Thị Toàn (bà ngoại của cháu Thịnh) đau đớn khi không thể cứu giúp được cháu ngoại mình. Ảnh: GĐCC
Bà Hoàng Thị Toàn (bà ngoại của cháu Thịnh) đau đớn khi không thể cứu giúp được cháu ngoại mình. Ảnh: GĐCC
Lên top