LD 21055: Mẹ già đơn thân chăm con bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

Anh Dũng (bên trái) kêu gọi bạn bè cứu giúp gia đình bà Thoa. Nếu anh Hoàng không qua khỏi, bà Thoa sẽ trở thành người già neo đơn. 
Ảnh: GĐCC
Anh Dũng (bên trái) kêu gọi bạn bè cứu giúp gia đình bà Thoa. Nếu anh Hoàng không qua khỏi, bà Thoa sẽ trở thành người già neo đơn. Ảnh: GĐCC
Anh Dũng (bên trái) kêu gọi bạn bè cứu giúp gia đình bà Thoa. Nếu anh Hoàng không qua khỏi, bà Thoa sẽ trở thành người già neo đơn. Ảnh: GĐCC
Lên top