LD 21052: 13 năm chạy thận của chàng trai đáng thương

Anh Tạ Văn Tuyển rất cần được cứu giúp để tiếp tục duy trì sự sống. Ảnh: GĐCC
Anh Tạ Văn Tuyển rất cần được cứu giúp để tiếp tục duy trì sự sống. Ảnh: GĐCC
Anh Tạ Văn Tuyển rất cần được cứu giúp để tiếp tục duy trì sự sống. Ảnh: GĐCC
Lên top