LD 21048: Mẹ ung thư, con ngằn ngặt khóc vì khát sữa

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Năm cùng 2 con sinh đôi. 
Ảnh: Lâm - Thiện
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Năm cùng 2 con sinh đôi. Ảnh: Lâm - Thiện
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Năm cùng 2 con sinh đôi. Ảnh: Lâm - Thiện
Lên top