LD 21047: Người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Người phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh rất cần được giúp đỡ. 
Ảnh: GĐCC
Người phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh rất cần được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Người phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh rất cần được giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Lên top