LD 21043: Mắc trọng bệnh, người phụ nữ ước được một lần đi viện điều trị

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, 3 phận đời hẩu hiu chỉ biết nương tựa vào nhau nuôi ước nguyện được một lần tới viện để điều trị. 
Ảnh: Nguyễn Trường
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, 3 phận đời hẩu hiu chỉ biết nương tựa vào nhau nuôi ước nguyện được một lần tới viện để điều trị. Ảnh: Nguyễn Trường
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, 3 phận đời hẩu hiu chỉ biết nương tựa vào nhau nuôi ước nguyện được một lần tới viện để điều trị. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top