LD 21034: Gia đình túng thiếu vì COVID-19 cần được giúp đỡ để cứu chồng

Anh Lại Thanh Sang đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa). Ảnh: GĐCC
Anh Lại Thanh Sang đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa). Ảnh: GĐCC
Anh Lại Thanh Sang đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa). Ảnh: GĐCC
Lên top