LD 21028: Gia cảnh nhân viên y tế bị tai nạn giao thông trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Chị Vũ Thị Tình đứng ngoài cùng bên phải. Ảnh: CĐHD
Chị Vũ Thị Tình đứng ngoài cùng bên phải. Ảnh: CĐHD
Chị Vũ Thị Tình đứng ngoài cùng bên phải. Ảnh: CĐHD
Lên top