LD 21027: Bán nhà, con thứ hai phải nghỉ học để có tiền chữa trị ung thư máu cho con đầu

Cháu Phạm Hoàng Diễn hiện nằm điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ảnh: GĐCC
Cháu Phạm Hoàng Diễn hiện nằm điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ảnh: GĐCC
Cháu Phạm Hoàng Diễn hiện nằm điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ảnh: GĐCC
Lên top