LD 21021: Em trai ung thư máu, cô gái người Tày mù lòa cầu cứu

Chị Hứa Thị Bền và em Hứa Văn Tuân rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: L.H
Chị Hứa Thị Bền và em Hứa Văn Tuân rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: L.H
Chị Hứa Thị Bền và em Hứa Văn Tuân rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: L.H
Lên top