LD 21018: 8 năm chạy chữa bệnh hiểm nghèo của cô gái người Mường

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đã trải phải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật và điều trị từ năm 21 tuổi. 
Ảnh: Gia đình cung cấp
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đã trải phải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật và điều trị từ năm 21 tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đã trải phải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật và điều trị từ năm 21 tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp
Lên top