LD 21016: Xót xa cảnh nhà có ba người đều bị bệnh

Gia cảnh chị Nguyễn Thị Tha rất đáng thương. Ảnh: Phạm Hường
Gia cảnh chị Nguyễn Thị Tha rất đáng thương. Ảnh: Phạm Hường
Gia cảnh chị Nguyễn Thị Tha rất đáng thương. Ảnh: Phạm Hường
Lên top