LD 21008: Bố bị u ác, con hẹp niệu quản bẩm sinh không có tiền đi viện

Hiện cả bé Đại và bố đều ở nhà theo dõi vì không có tiền đi viện. 
Ảnh: GĐCC
Hiện cả bé Đại và bố đều ở nhà theo dõi vì không có tiền đi viện. Ảnh: GĐCC
Hiện cả bé Đại và bố đều ở nhà theo dõi vì không có tiền đi viện. Ảnh: GĐCC
Lên top