LD 21005: Bé gái bị liệt ước mơ được đến lớp

Bé Ngô Thị Thu Hà (sinh năm 2006) bị viêm màng tủy cấp, rồi bị liệt từ vùng rốn xuống, hai chân từ đó teo lại, không thể đi lại được. Ảnh: GĐCC
Bé Ngô Thị Thu Hà (sinh năm 2006) bị viêm màng tủy cấp, rồi bị liệt từ vùng rốn xuống, hai chân từ đó teo lại, không thể đi lại được. Ảnh: GĐCC
Bé Ngô Thị Thu Hà (sinh năm 2006) bị viêm màng tủy cấp, rồi bị liệt từ vùng rốn xuống, hai chân từ đó teo lại, không thể đi lại được. Ảnh: GĐCC
Lên top