LD 20097: Người cha bệnh binh khóc cạn nước mắt vì những mất mát quá lớn

Bé Nguyễn Ngọc An Nhiên - cháu nội thứ hai của ông Đồng - đang nguy kịch trên giường bệnh. 
Ảnh: Xuân Toàn
Bé Nguyễn Ngọc An Nhiên - cháu nội thứ hai của ông Đồng - đang nguy kịch trên giường bệnh. Ảnh: Xuân Toàn
Bé Nguyễn Ngọc An Nhiên - cháu nội thứ hai của ông Đồng - đang nguy kịch trên giường bệnh. Ảnh: Xuân Toàn
Lên top