LD 20094: Người vợ tuyệt vọng gồng gánh chồng nằm liệt và 2 con

Chị Nguyễn Thị Tâm chăm sóc chồng hiện sống như người thực vật. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thị Tâm chăm sóc chồng hiện sống như người thực vật. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thị Tâm chăm sóc chồng hiện sống như người thực vật. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top