LD 20088: Mong bé Lệ Quyên được bình an

Sức khoẻ của Lệ Quyên hiện đang rất yếu. Ảnh: Đặng Đình
Sức khoẻ của Lệ Quyên hiện đang rất yếu. Ảnh: Đặng Đình
Sức khoẻ của Lệ Quyên hiện đang rất yếu. Ảnh: Đặng Đình
Lên top