LD 20086: Mong ước nhỏ nhoi của người công nhân - đôi chân giả

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền thăm và hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng của tổ chức Công đoàn cho công nhân Nguyễn Văn Mười Hai. Ảnh: Kỳ Quan
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền thăm và hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng của tổ chức Công đoàn cho công nhân Nguyễn Văn Mười Hai. Ảnh: Kỳ Quan
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền thăm và hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng của tổ chức Công đoàn cho công nhân Nguyễn Văn Mười Hai. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top