LD 20083: Bố mẹ nước mắt lăn dài nhìn con mê man trên giường bệnh

Bé trai Ngô Nguyễn Minh Phát mê man trên giường bệnh đã nhiều tháng trời. 
Ảnh: Trần Kiều
Bé trai Ngô Nguyễn Minh Phát mê man trên giường bệnh đã nhiều tháng trời. Ảnh: Trần Kiều
Bé trai Ngô Nguyễn Minh Phát mê man trên giường bệnh đã nhiều tháng trời. Ảnh: Trần Kiều
Lên top