LD 20082: Bé trai 8 năm chiến đấu với căn bệnh suy thận

Nguyễn Xuân Hiếu với căn bệnh suy thận đeo bám 8 năm cần được giúp đỡ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Nguyễn Xuân Hiếu với căn bệnh suy thận đeo bám 8 năm cần được giúp đỡ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Nguyễn Xuân Hiếu với căn bệnh suy thận đeo bám 8 năm cần được giúp đỡ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Lên top