LD 20073: Người mẹ ứa lệ đi xin tiền chữa bệnh cho con

Nguyễn Nhật Minh Quân bị bỏng 70%, đến giờ vẫn chưa thuyên giảm nhiều. 
Ảnh: Nguyễn Diệp
Nguyễn Nhật Minh Quân bị bỏng 70%, đến giờ vẫn chưa thuyên giảm nhiều. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nguyễn Nhật Minh Quân bị bỏng 70%, đến giờ vẫn chưa thuyên giảm nhiều. Ảnh: Nguyễn Diệp
Lên top