LD 20072: “Bống yêu của mẹ, mạnh mẽ lên con nhé!”

Quỳnh Anh đau đớn nép trong vòng tay của mẹ. 
Ảnh: Khắc Thanh
Quỳnh Anh đau đớn nép trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Khắc Thanh
Quỳnh Anh đau đớn nép trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Khắc Thanh
Lên top