LD 20071: Đời bất hạnh của người đàn ông mù

Ông Nguyễn Văn Mích sống lầm lũi giữa đời. 
Ảnh: Bình An
Ông Nguyễn Văn Mích sống lầm lũi giữa đời. Ảnh: Bình An
Ông Nguyễn Văn Mích sống lầm lũi giữa đời. Ảnh: Bình An
Lên top