LD 20070: Éo le hai mẹ con cùng bị ung thư

Gia đình chị Nguyễn Thị Mầu khốn khổ vì bệnh tật đeo bám. 
Ảnh do nhân vật cung cấp
Gia đình chị Nguyễn Thị Mầu khốn khổ vì bệnh tật đeo bám. Ảnh do nhân vật cung cấp
Gia đình chị Nguyễn Thị Mầu khốn khổ vì bệnh tật đeo bám. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top