LD 20069: Một tình nguyện viên bị ung thư máu cần được giúp đỡ

Em Lê Minh Phượng là một tình nguyện viên vận động hiến máu. Ảnh: Minh Phượng
Em Lê Minh Phượng là một tình nguyện viên vận động hiến máu. Ảnh: Minh Phượng
Em Lê Minh Phượng là một tình nguyện viên vận động hiến máu. Ảnh: Minh Phượng
Lên top