LD 20068: Nỗi sợ của Ngọc

Mức độ thương tổn do bỏng xăng của Nguyễn Lê Bảo Ngọc rất nặng. 
Ảnh: 
Huỳnh Mai
Mức độ thương tổn do bỏng xăng của Nguyễn Lê Bảo Ngọc rất nặng. Ảnh: Huỳnh Mai
Mức độ thương tổn do bỏng xăng của Nguyễn Lê Bảo Ngọc rất nặng. Ảnh: Huỳnh Mai
Lên top