LD 20059: Nữ công nhân trẻ bị bỏng nặng cần được giúp đỡ

Lên top