LD 20058: Người mẹ trẻ quyết đổi mạng sống để con được chào đời

Chị Lù Thị Trinh đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Đức và rất cần tiếp nhận nhóm máu O. 
Ảnh: PV
Chị Lù Thị Trinh đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Đức và rất cần tiếp nhận nhóm máu O. Ảnh: PV
Chị Lù Thị Trinh đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Đức và rất cần tiếp nhận nhóm máu O. Ảnh: PV
Lên top