LD 20054: Người mẹ trẻ bị suy thận nặng cần giúp đỡ

Chị Nguyễn Thị Trang phải định kỳ chạy thận ở bệnh viện. 
Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Trang phải định kỳ chạy thận ở bệnh viện. Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Trang phải định kỳ chạy thận ở bệnh viện. Ảnh: PV
Lên top